OzunOyren logo

Əməkdaşlıq

Əgər Sizin təşkilat kurslar tərtib edərək onları ÖzünÖyrənin auditoriyası qarşısına çıxarmaq istəyirsə, birlikdə əməkdaşlıq edə bilərik.

Məzmunun yaradılması, innovativ texnologiyaları istifadə etməklə maraqlı tapşırıqların tərtib edilməsi, video çəkiliş dəstəyi kimi məsələlərdə ÖzünÖyrən öz təcrübəsini Sizlərlə bölüşməkdən məmnun olacaq.